Covid-19 – Hvorfor er det så smittsomt?

SARS-CoV-2 er navnet på viruset som gir sykdommen covid-19. Viruset ble først identifisert i januar 2020 og deretter erklærte WHO pandemi i mars 2020. Siden starten har pandemien krevd over 6 millioner menneskeliv. Videre skal vi se på hvordan viruset smitter og hvilke symptomer man får ved sykdom.

Hvordan smitter Covid-19?

Smitte med SARS-CoV-2 skjer fortrinnsvis ved nærkontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små eller større dråper som inneholder virus fra luftveiene.

 • Personer med covid-19 er mest smittsomme 1-2 dager før symptomstart (presymptomatisk periode) og i de første dagene etter symptomstart.
 • Man kan være smittet av covid-19 uten å utvikle symptomer (asymptomatisk), men likevel smitte videre. Personer uten symptomer smitter sannsynligvis i mindre grad enn de som har symptomer.
 • Tre ulike smittemåter ved luftveissykdommer er kontaktsmitte, luftsmitte og dråpesmitte.
 • Viktigste faktorer som har betydning for smitte er dråpestørrelsen og avstanden man har til smittekilden.
 • Istedefor å definere noe som dråpesmitte eller luftsmitte har europeiske og amerikanske smittevernbyrå (ECDC og US CDC) begynt å beskrive smittemåtene for luftveissykdommer i tre kategorier:
 • Innåndning av små og mellomstore dråper som inneholder smittsomt virus. Risikoen for smitte er større jo nærmere man er smittekilden fordi der er konsentrasjonen av dråpene størst.
 • Avsetning av store og mellomstore dråper med virus på eksponerte slimhinner , det vil si om hoste eller nys fra en smittet treffer øyne eller munn.
 • Kontaktsmitte overføres ved berøring av slimhinner (øyne, munn og nese) fra urene viruspartikler, for eksempel etter å ha vært i berøring med overflater som er forurenset med virus. Smitte overføres også ved direkte kontakt med smittebærer eller deponering av dråper med virus på hendene.

Symptomer på Covid-19

Covid-19 rammer individuelt fra person til person. De fleste som blir smittet utvikler mild til moderat sykdom, og blir friske uten å ha måttet tilbringe tid på sykehus.

 • Vanligste symptom er feber, hoste,tretthet, tap av smak og luktesans.
 • Mindre vanlige symptom er sår hals, hodepine, verk/smerter i kroppen, diarè, utslett på huden, misfarging av fingre og eller tær og røde irriterte øyne.

Kan Covid-19 smitte dyr?

Koronavirus finnes også hos dyr, og kan i sjeldne tilfeller utvikle seg og smitte fra dyr til menneske.

SARS-CoV-2 kommer trolig fra flaggermus og smittet over på menneske i 2019, enten direkte eller via et annet dyr.

Vaksiner mot Covid-19

Vaksiner mot covid-19 er gratis i Norge. Det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksine til personer som oppholder seg i kommunen.

Tilbudet om vaksine gjelder alle anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere.

Tilbudet gjelder også til de som har startet opp med vaksine i utlandet men som har behov for å fullføre vaksinasjonen mens de oppholder seg i Norge,

Tilbudet om vaksine gjelder ikke norske statsborgere eller andre som oppholder seg utenlands.

Vaksine er frivillig i Norge.

 • BioNTech-Pfizer
 • Johnson & Johnson
 • Moderna
 • AstraZeneca
 • Vaksine fra Noravax

Bivirkninger vaksine

De fleste vaksinerte får smerter på innstikkstedet.

Andre bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter,frysninger, leddsmerter og feber.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet brukes som dokumentasjon på nylig negativ test, vaksinasjonsstatus og nylig gjennomgått covid-19.

 • Fra 1 februar 2022 innførte EU en regel om at koronasertifikater som er basert på grunnvaksinasjon kun skal aksepteres i 270 dager etter siste satte dose.  Dette gjelder personer over 18 år.
 • Barn og unge under 18 år har gyldig sertifikat i ubegrenset tid etter grunnvaksinasjon.
 • Det er utarbeidet ulike regler for koronasertifikat som avgjør om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet.
 • Grønn betyr at man har gyldig koronasertifikat og det  vil bli godtatt der det kreves koronasertifikat innenlands.
 • Rød kontrollside betyr ikke gyldig koronasertifikat innenlands.

Grønn kontrollside

Dette gir grønn kontrollside :

 • Grunnvaksinerte uten positivt prøvesvar.
 • Fra og med 7 dager etter siste dose med to-dose vaksine (2 av 2)
 • Fra og med 21 dager etter vaksinedose med èn- dose vaksine (1 av 1)
 • Grunnvaksinerte med positivt prøvesvar etter første vaksinedose.
 • Fra og med 7 dager etter siste dose hvis infeksjon inntrer minst 21 dager før vaksinasjon (1 av 1)
 • Fra og med 11 dager etter positivt prøvesvar hvis infeksjon inntrer mer enn 21 dager etter vaksinasjon (1 av 1)
 • 270 dagers gyldighet for personer over 18 år og ubegrenset gyldighet for de under 18 år.
 • Oppfriskningsvaksinerte fra og med 0 dager etter siste oppfriskningsdose og har gyldighet på ubestemt tid.
 • Positivt prøvesvar som er dokumentert med enten antigentest, PCR test eller tilsvarende laboratorieanalyse. Dette er gyldig i 180 dager.

Rød kontrollside

Om man ikke tilfredsstiller noen av kravene til grønn kontrollside har man rød kontrollside.

Negativ prøvesvar har ingen innvirkning på nasjonal kontrollside. Eksempler på hva som gjør kontrollsiden rød :

 • Man er delvaksinert (vises som 1 av 2)
 • Man har ikke tatt noen vaksiner.
 • Om man er over 18 år, ikke blitt oppfriskningsvaksinert, og det har gått mer enn 270 dager etter siste dose i graunnvaksinasjonen.
 • Man har positivt prøvesvar som kun er registrert ved selvtest eller antigentest.
 • Man har ikke et positvt prøvesvar siste 11 til 180 dager.

Gyldighet koronasertifikat

 • Et koronasertifikat har en teknisk gyldighet på 90 dager, fra dagens dato om man henter/laster ned sertifikatet ned fra Helsenorge, eller fra datoen det ble skrevet ut.
 • Sertifikatet kan enkelt forlenges ved å laste ned eller bestille et nytt.
Norsk Ambulanse – Hvem eier bilen