Hvilke smittevernsråd gjelder nå?

Folkehelseinstituttet har oppdatert sine smittevernråd i April 2022 og de beskriver generelle råd som gjelder alle. Får å begrense spredning av covid-19 er grunnleggende smittevernsanbefalinger fortsatt viktige.

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme
 • Unngå hoste eller nyse direkte på andre.
 • Nys eller host i albukroken eller i et papirlommetørkle. Kast lommetørkle og vask hender med såpe og vann, eventuelt hånddesinfeksjonsmiddel.
 • Det anbefales bruk av munnbind om nærkontakt med personer i risikogruppene dersom man har forkjølelse eller andre luftveissymptomer.
 • Personer i risikogrupper, eller uvaksinerte, anbefales bruk av munnbind på områder hvor man ikke klarer å holde avstand til hverandre i perioder med mye smitte.
 • Alle som har fått tilbud om covid-19 vaksine anbefales å ta den.
 • I rom med mangelfull ventilasjon bør det gjennomluftes regelmessig, hyppig og kortvarig, for å redusere risiko for å bli smittet av covid-19. Viktig å huske at smitterisikoen er størst på kort avstand, under 1 meter, og at risiko for smitte da påvirkes i mindre grad av luftrensing og ventilasjon.

FHI har utarbeidet smittevernsråd for å holde smittesitusjonen i Norge under kontroll

Risikogrupper – covid-19

De fleste som smittes av SARS-CoV-2 (koronaviruset) får kun lette symptomer og blir helt friske igjen. Noen grupper har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp (behov for sykehusinnleggelse, intensivbehandling og mulig død), men de fleste også i risikogruppene får milde symptomer.

Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og om man har underliggende sykdommer, og menn har høyere risiko for å bli alvorlig syke enn kvinner.

Følgende råd gis til alle som er i en risikogruppe:

 • Nødvendige medisiner må has tilgjengelig.
 • Fortsett å ta fast medisinering, og ikke gjør endringer uten først å ha konferert med egen lege.
 • Møt opp til avtalte legetimer, helsekontroller og undersøkelser.
 • Ta oppfriskningsdosen av vaksinen.
Hvis man befinner seg i risikogruppen er det viktig å følge legens anbefalinger

Oppfriskningsdose Covid-19

Beskyttelsen etter grunnvaksinering med korona vaksine kan svekkes etter en tid.

Å ta en oppfriskningsdose gir en mer langvarig beskyttelse og kan også gi bredere beskyttelse som vil gjøre at man er bedre rustet mot nye varianter av viruset.

Rådene om en oppfriskningsdose gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med

 • A) To vaksinedoser eller B) hatt korona og èn vaksinedose.

I Norge regnes både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som likestilte “immunologiske tilstander“, så lenge det har gått minst 3 uker mellom hver av dem.

Det betyr at gjennomgått koronainfeksjon tilsvarer èn vaksinedose.

Intervallet mellom dose 2 (eller gjennomgått infeksjon) og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

Disse anbefales spesielt å ta en oppfriskningsdose:

 • Alle over 45 år
 • Beboere på sykehjem
 • Alle over 18 år som tilhører en risikogruppe
 • Alle ansatte i helse – og omsorgstjenesten

Koronavaksine og graviditet

 • Covid-19 kan gi alvorlig sykdom hos gravide
 • Både kvinnen og barnet i magen bør beskyttes ved å ta to doser koronavaksine
 • Koronavaksinasjon skader ikke mor eller barnet i magen.
 • Kvinner som var fullvaksinerte før de ble gravide behøver ikke å ta vaksine på nytt

Gravide og oppfriskningsdose

Gravide har blitt anbefalt koronavaksine, og bør også takke ja til en oppfriskningsdose.

Gravide prioroteres nå for dette når det har gått 4,5 måneder etter 2. dose.

Så langt i pandemien har alle gravide som har blitt alvorlig syke av koronainfeksjon vært uvaksinerte.

Smittevernstiltak og vaksinering er de viktigste tingene for å holde pandemien under kontroll