Koronavaksine kan gi hjertemuskelbetennelse

Unge menn er mer utsatt for myokarditt (hjerteposebetennelse) etter andre dose med mRNA-vaksine. Dette er konklusjonen i en norsk studie som er publisert i JAMA Cardiology.

FHI har deltatt i et nordisk forskningssamarbeid som har tatt for seg risikoen for myokarditt i en fireukersperiode (28 dager) etter å ha blitt vaksinert mot SARS-CoV-2.

Det var tidlige funn fra denne studien som førte til at FHI i oktober 2021 oppfordret menn under 30 år til å velge Pfizer/ BioNTech-vaksinen fremfor vaksinen fra Moderna.

Anbefalingen ble en tid senere justert til også å omfatte kvinner under 30 år, som et «føre-var-prinsipp.»

Sverige, Finland og Norge  stoppet i oktober 2021 bruken av Modernas vaksine på mennesker under 30 år.

Kort sagt så viser funn fra studien at vaksinen øker faren for hjertefeil hos unge mennesker, og særlig unge menn. Likevel har det gjennom koronapandemien vært et tilbakevendende tema at myndighetene skulle tvinge folk til å vaksinere seg.

Hjertekomplikasjoner kan også oppstå ved en covid-19 smitte. Både Pfizer og Moderna har vist seg å beskytte godt mot alvorlig Covid-19. Det er derfor viktig at man veier fordeler ved å vaksinere seg opp mot risiko for alvorlige bivirkninger  fra sykdommen.

Spesielt unge menn under 30 år kan være ekstra utsatte for sterke bivirkninger av koronavaksninen viser en ny studie

JAMACardiology

Jama Cariology er en månedlig fagfellevurdert medisinsk journal som dekker kardiologi.

Denne ble etablert i 2016 og utgis av American Medical Association.

Myokarditt  – Perikarditt

Myokarditt er en inflammasjon i selve hjertemuskelen.

Perikarditt er et resultat av betennelse i hjerteposen.

  • Begge behandles med hvile og anti inflammatorisk behandling
  • I noen tilfeller kan de begge føre til permanent skade på hjertet, også med dødelig utgang.

Folkehelseinstituttet – FHI

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

  • FHI har avdeling i Bergen og Oslo.
  • FHI sitt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap som skal bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester.
  • FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon og har følgende fagområder:

       -Smittevern

      – Psykisk og fysisk helse

      – Miljøfaktorer, rusmidler, tobakk, ernæring, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirker vår helsetilstand og gir oss ulik helse.          

     –  Helsefremmende og forebyggende tiltak i befolkninga.

     –  Internasjonal helse

Det er fortsatt vanskelig å fastslå langtidsvirkningen av Covid-19 selvom det forskes mye på områet.